İnsan Kaynakları

Güryapı Taahhüt insan Kaynakları fonksiyonunun en önemli ilkesi ve öncelikli görevi, şirketin hedefleri doğrultusunda hareket ederek, motivasyonu, işi tatmini ve verimliliği yüksek çalışanları ile firmayı geleceğe taşımaktır. Amacı, “önce insan” ilkesini merkeze koyarak, yeni yetenekleri firmaya kazandırmak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve karşılıklı güven sağlayacak işletme politikalarının tespit ve uygulanmasını temin etmektir.

Firmanın belirlediği hedeflere ulaşabilmesi için gerekli olan işlevleri yerine getirecek yeterli sayıda ve istenen yeteneklere hakim takım arkadaşlarının işe alınması kadar, kurum kültürüne uygun çalışan politikalarını geliştirmeyi de görev saymaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası seçme, değerlendirme, kariyer planlama, sürekli iyileştirme ve geliştirme üzerine yapılandırılmıştır. Girişimci, yaratıcı, takım ruhu ve şirket kültürünü benimsemiş başarılı adayların gruba katılması doğrultusunda faaliyet gösteren İnsan Kaynakları, onların iş güvenliği ve işçi sağlığını en üst düzeyde tutacak fiziksel iş çevresini geliştirmektedir. İnsan Kaynakları doğru iş için doğru insan gücünün seçilmesi konusunda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde genel kabul görmüş ilkeler ile hareket etmektedir:

• Güvenirlik İlkesi
• Etik Kurallar İlkesi
• Adalet ve Eşitlik ilkesi
• Ekip Çalışması ve İşbirliği ilkesi
• Yüksek Motivasyon ve Sürdürülebilir Başarı İlkesi

İnsan Kaynakları iş yaşamının kalitesinin gelişimine en üst düzeyde önem gösterir. Takım arkadaşlarının görevlerinde çeşitlilik sağlayan, kendilerini geliştirmeleri için imkân tanıyan, iş grubu etkileşimlerini artıran adımlar atar.

İnsan Kaynakları farklı kademelerde çalışan takım arkadaşlarının birbirleriyle etkin iletişim kurmalarını sağlamak için çalışır ve aralarındaki işbirliğinin devamlılığı için planlamalar yapar.

Bu yapının içerisinde bütün çalışanlarının kariyer hedeflerini de göz önünde bulunduran İnsan Kaynakları, sürdürülebilir başarı için gerekli olan güçlü takım ruhunu oluşturmayı hedefleyen bir yaklaşım ile hareket eder.