Değerlerimiz

Gücümüzü değerlerimizden alıyoruz.

Hayata geçirdiği tüm projelerde insan merkezli bir yaklaşımla hareket eden Güryapı, tarihe olan saygısı ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya aktarabilme arzusu ile çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda taahhüt ettiği her işte mükemmeliyetçilik ve ileri teknoloji kullanımını benimsemiştir.

Güryapı, insana ve çevreye verdiği değerle gerçekleştirdiği tüm projelerde, toplumun geçmişle olan bağını koparmadan, yaşam kalitesini yükseltmeyi hedef edinmiştir.

Kuruluşundan bu yana insan gücünün en değerli kaynağı olduğunun bilincinde olan Güryapı, her konuda olduğu gibi kalite yönetimi, iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında da hassastır.

Kalite ve SEÇ Politikaları

Güryapı İnşaat Kalite Yönetim Yaklaşımı; talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda çözüm odaklı karar verme ve bu doğrultuda aksiyon alıp hızla uygulamaya geçebilme anlayışını hedefleyerek somutlaştırmıştır.

Müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını doğru anlamak, süreç analizlerinde maksimum faydayı ortaya çıkarmak işlerimize olan temel yaklaşımımızı tariflemektedir.

Bu kapsamda;

  • Şirket hedeflerini gerçekleştirmek ve kalite anlayışını artırarak sürdürülebilir kılmak için tüm çalışanların katılımlarını sağlayan çalışma alanları oluşturmak
  • Amaçlanan hedefleri elde etmede verimli yol alabilmek için farklı çalışma süreçlerini ve kaynaklarını birleştirmek, toplam kaliteye erişmek için bütüncül yaklaşımlar sergilemek
  • Tamamlanan projeler boyunca edinilen hazırlık ve saha deneyimlerini, malzeme yönetim ve uygulamalarını arşivleyerek yeni iş ve projelerde sürekli iyileştirme yaklaşımı ile hareket etmek
  • Çözüm ortakları ve proje paydaşları ile tüm tarafların kazandığı ortak değer alanları oluşturmak
  • Güryapı İnşaat’ın kalite yönetimi anlayışını belirler.